Władze samorządowe

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu:

Dziekan –            adw. Marian Jagielski
Wicedziekan –    adw. Cezary Goryszewski
Wicedziekan –    adw. Łukasz Wójcik
Skarbnik –          adw. Andrzej Sieradzki
Sekretarz –         adw. Paweł Płaza
Członek –           adw. Lidia Jakubiak – Romanowicz
Członek –           adw. Magdalena Koczur – Miedziejko
Członek –           adw. Marcin Pękacki
Członek –           adw. Jacek Różycki

Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich został Wicedziekan adw. Cezary Goryszewski.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej adw. Tomasz Sak

Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk

 1. adw. Aleksander Dziadek
 2. adw. Marcin Konofalski
 3. adw. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
 4. adw. Andrzej Kubik
 5. adw. Marcin Medyk
 6. adw. Robert Musioł
 7. adw. Milena Tarkowska
 8. adw. Łukasz Ambroży
 9. adw. Stanisław Chwalenia

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca adw. Karolina Kobylińska-Matysów

 1. adw. Alicja Dzik
 2. adw. Ewa Łukomska-Boroń
 3. adw. Adam Widłak

Powołano Komisje:

 1. Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej i Spraw Socjalno-Bytowych
  Przewodniczący adw. Andrzej Sieradzki
 2. Komisja ds. Integracji Zawodów Zaufania Publicznego
  Przewodnicząca adw. Magdalena Koczur – Miedziejko
 3. Komisja ds. Wizerunku Adwokatury
  Przewodnicząca adw. Amelia Zembaczyńska
 4. Komisja ds. Prawa Unijnego i Funduszy Unijnych
  Przewodnicząca adw. Magdalena Filipowicz
 5. Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich
  Przewodniczący adw. Jacek Różycki
 6. Komisja ds. Mediacji
  Przewodniczący adw. Marcin Konofalski
 7. Komisja ds. Sportu i Rekreacji
  Przewodniczący: adw. Łukasz Wójcik
  Członkowie:
  – adw. Liliana Trzaskoś
  – adw. Piotr Miedziejko
  – adw. Mateusz Antochów
  – adw. Michał Kuźmicz
 8. Komisja ds. szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego
  Przewodniczący: adw. Marian Jagielski
  Członkowie:
  – adw. Jadwiga Skiba
  – adw. dr Dariusz Mucha