Kampania informacyjna „Świadomy konsument” z udziałem Opolskich Adwokatów

Kampania informacyjna „Świadomy konsument” z udziałem Opolskich Adwokatów
CZE 19, 2017by SEKRETARIAT ORAin SEKRETARIAT ORA
Izba Adwokacka w Opolu wraz z Miejskim Rzecznik Konsumentów, oraz Wydziałem Prawa i Administracji UO zorganizowała po raz kolejny kampanię informacyjną „ŚWIADOMY KONSUMENT”. Wydarzenie patronatem objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Kampania informacyjna dedykowana była opolskim Seniorom. Spotkania z adwokatami odbyły się w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą w Groszowicach”, Domu Dziennego Pobytu „Malinka” i „Magda Maria”, Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Podczas spotkań z Seniorami szczególne zainteresowanie wzbudziły tematy dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa na różnego rodzaju pokazach, nakłaniania przez telefon do zawierania umów, zwłaszcza dotyczących usług telekomunikacyjnych i dostaw energii elektrycznej, prób wyłudzania danych osobowych przez telefon. Uczestniczy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami, oraz z wielkimi emocjami opowiadali o przeżytych sytuacjach. Słuchacze jednomyślnie uznali, że pomoc profesjonalisty – adwokata – jest niezbędna.

adw. Olga Sachanbińska