Podsumowanie akcji „Adwokat – wiedza, wartości, posłannictwo”

Komisja ds. Wizerunku Adwokatury działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu w ramach promocji działań mających na celu kształtowanie świadomości potrzeby korzystania z pomocy adwokata, kreowania wizerunku adwokata, jako marki na rynku usług prawnych, kojarzonych z niezależnością, bezpieczeństwem, zaufaniem, wysoką jakością świadczonych usług, ponadczasowymi wartościami oraz posłannictwem z wielkim sukcesem przeprowadziła program edukacyjny szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Przedstawiciele Komisji przeprowadzili szereg spotkań z maturzystami klas prawno-lingwistycznych. Uczniowie przystępujący do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotu wiedza o społeczeństwie poruszali zagadnienia z zakresu prawa.

Wspólnie z adwokatami poruszali także zagadnienia, które mogłyby wystąpić na maturze.

Szczególnie żywo młodzież reagowała na prawne przykłady z praktyki oraz życia codziennego.

Absolwenci opolskich liceów bardzo cenili sobie te spotkania, sami zauważyli jak zmienia się ich podejście do tematyki prawnej, społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Szczególne podziękowania składam adwokatom zaangażowanym w akcję:, adw. Agnieszce Szot, adw. Amelii Zembaczyńskiej, adw. Andrzejowi Sieradzkiemu, adw. Damianowi Ściubidło.

adw. Ewa Łukomska-Boroń
Komisja ds. Wizerunku Adwokatury