logo adwokatura

Zaproszenie Komisji ds. Wizerunku Adwokatury

Szanowni Państwo Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy W dniu 27 września 2016 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, podjęła uchwałę o powołaniu Komisji ds. Wizerunku Adwokatury. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród adwokatów, wskazują, że 98% naszego środowiska oczekuje, od władz samorządowych akcji promujących wizerunek adwokata. Wychodząc

logo adwokatura

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

KOMUNIKAT W związku z przygotowywaniem umów ze starostwami powiatowymi o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r., Okręgowa Rada Adwokacka zwraca się do zainteresowanych świadczeniem tej pomocy członków naszej Izby o zgłaszanie do Sekretariatu ORA w terminie do 10 listopada 2016r. – wniosków na następujące lokalizacje:

logo adwokatura

Kolokwia aplikantów adwokackich I i II roku aplikacji

Niniejszym informuję, iż w dniu 27 września 2016 r., na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej XXI kadencji, zostały podjęte uchwały dotyczące powołania komisji oraz terminów przeprowadzenia w 2016 roku w Izbie Adwokackiej w Opolu kolokwium: 1/ z zakresu prawa karnego dla aplikantów I roku aplikacji

dsc_0037-copy

Okręgowa Rada Adwokacka XXI kadencji

Szanowni Państwo, W dniu 27 września 2016 roku w siedzibie Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się posiedzenie konstytucyjne Okręgowej Rady Adwokackiej XXI kadencji. Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Dziekan –            adw. Marian Jagielski Wicedziekan –    adw. Cezary Goryszewski Wicedziekan –    adw. Łukasz Wójcik Skarbnik –          adw. Andrzej Sieradzki

dsc_0175-copy

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Opolu – 17 września 2016 roku

Szanowni Państwo, w dniu 17 września 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Opolu. Podczas Zgromadzenia sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za okres 2013-2016 złożył Dziekan adw. Cezary Goryszewski a następnie członkowie Rady odpowiedzialni za szkolenie aplikantów adwokackich i doskonalenie

imagesLIJ0PU0S

Adwokat Cyryl Metody Ratajczak

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 września 2016 roku zmarł Adwokat Cyryl Metody Ratajczak Członek Izby Adwokackiej w Opolu od 1962 roku, Długoletni Członek Zespołu Adwokackiego nr 2 w Opolu, Patron aplikantów adwokackich, Wykładowca i Kierownik szkolenia aplikantów, odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

dsc_0348-copy

RPO ponownie w siedzibie ORA – opolscy adwokaci pomagają w zawarciu kompromisu

W środowe popołudnie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu odbyło się kolejne spotkanie zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara dotyczące problematyki  zmian terytorialnych w związku z planowanym powiększeniem granic administracyjnych  miasta Opola. Władze przyłączanych gmin i Prezydent Miasta Opola oraz przedstawiciele opolskiego