6 (Copy)

Izbowy Konkurs Krasomówczy

W dniu 22 marca 2016 r. w Opolu odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy aplikantów adwokackich  Izby Adwokackiej w Opolu. Jury w składzie: Przewodniczący: adw. Cezary Goryszewski Członkowie:  adw. Łukasz Wójcik oraz Andrzej Czernik (aktor teatru EKOstudio w Opolu) wysłuchało przemówień – na podstawie kazusów przydzielonych w

DSC_0058 (Copy)

Seminarium z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich

23 lutego 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się seminarium pt. „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych”. Honorowym gościem Izby był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W

30

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE – szkolenie zawodowe

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu zapraszam na szkolenie dla adwokatów na temat „Ochrona danych osobowych – obowiązki i wyzwania”, które przeprowadzi pani Bożena Krawczuk prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, Auditor ISO 27001:2005. Nasz prelegent specjalizuje się we wdrażaniu

logo_pl

Zaproszenie na konferencje „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych”

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 14:30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu przy ul. Dwernickiego 1/1 odbędzie z się konferencja pod roboczym tytułem „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów

DSC_0079

Bal Adwokata A. D. 2017

Szanowni Państwo, W dniu 4 lutego 2017 roku w Centrum Konferencyjnym „Słociak” w Opolu-Sławicach odbył się tradycyjny Bal Adwokata. Bal został uroczyście otwarty przez prowadzących adw. Magdalenę Koczur-Miedziejko oraz Wicedziekana adw. Łukasza Wójcika, głos zabrał również Dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski. Bal obfitował

adwokatura

KOMUNIKAT WS. WYKONANIA OBOWIAZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Powołując się na treść § 18 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku z późn. zm. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” przymominam Państwu, iż adwokaci objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek,  w  terminie  do  końca  lutego  każdego  roku,  złożyć  sprawozdanie  o  wykonaniu obowiązku doskonalenia