logo-KKP

Kongres Prawników Polskich, Katowice 20 maja 2017r.

Naczelna Rada Adwokacka wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustita” oraz Krajową Radą Radców Prawnych organizuje 20 maja br. w Katowicach Kongres Prawników Polskich. Po raz pierwszy środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie chcą wspólnie rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości. Chcemy, aby Kongres był forum wymiany opinii

imagesFI0NJT8I

Koło Obrońców Praw Zwierząt

Uchwałą z dnia 4.04.2017 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu powstało Koło Obrońców Praw Zwierząt, którego przewodniczącą została adw. Agnieszka Staszków-Bularz. Celem działalności Koła będzie udzielanie pomocy prawnej organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt oraz ich praw. Pomoc tym podmiotom będzie udzielana bezpłatnie przez adwokatów

logo adwokatura

Program sportowo-rekreacyjny dla Członków Izby Adwokackiej w Opolu – MultiSport

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdują się szczegółowe informacje opisujące program sportowo-rekreacyjny dla Członków Izby Adwokackiej w Opolu. Oferta Programu MultiSport dla IZBA ADWOKACKA W OPOLU Karta MultiActive_Opole Karta MultiSport Plus_Opole Proszę o zapoznanie się z przedstawioną ofertą oraz zgłaszanie się do sekretariatu Rady osób zainteresowanych uczestnictwem

30

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP

Szanowni Państwo, w związku z możliwością prowadzenia przez adwokatów postępowań przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochrona znaków towarowych publikujemy treść ostrzeżenia wydanego przez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP:   „Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!