logo_pl

Zaproszenie na konferencje „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych”

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 14:30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu przy ul. Dwernickiego 1/1 odbędzie z się konferencja pod roboczym tytułem „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów

DSC_0079

Bal Adwokata A. D. 2017

Szanowni Państwo, W dniu 4 lutego 2017 roku w Centrum Konferencyjnym „Słociak” w Opolu-Sławicach odbył się tradycyjny Bal Adwokata. Bal został uroczyście otwarty przez prowadzących adw. Magdalenę Koczur-Miedziejko oraz Wicedziekana adw. Łukasza Wójcika, głos zabrał również Dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski. Bal obfitował

adwokatura

KOMUNIKAT WS. WYKONANIA OBOWIAZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Powołując się na treść § 18 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku z późn. zm. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” przymominam Państwu, iż adwokaci objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek,  w  terminie  do  końca  lutego  każdego  roku,  złożyć  sprawozdanie  o  wykonaniu obowiązku doskonalenia

20170126_124756_1485431368428

Umowa o współpracy z 24 Opole

Szanowni Państwo, Informuję, że w dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu podpisano umowę współpracy pomiędzy firmą 24 Opole reprezentowaną przez wiceprezesa Pawła Misiaka oraz Okręgową Radą Adwokacką, którą reprezentował Dziekan Izby Adwokackiej adw. Marian Jagielski. Umowa dotyczy współpracy przy

b_03-2-3 (Copy)

Powołano sekcje tematyczne przy ORA w Opolu

Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 roku podjęła uchwały o powołaniu przy ORA w Opolu sekcji tematycznych tj. : – Sekcja Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej, przewodniczącą została adw. Ewa Łukomska-Boroń, – Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego,

DSC_3357

SPRAWOZDANIE Z IZBOWEGO SZKOLENIA. INFORMACJA WICEDZIEKANA

W dniu 14 stycznia 2017 roku w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu,  odbyło się szkolenie  w ramach doskonalenia zawodowego na temat: „Zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego z dnia 8 września 2016r”, przeprowadzone przez dr hab. Dariusza Szostek, prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz z

Screenshot_2017-01-14-07-56-06-1

Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego ws obowiązku doskonalenia zawodowego

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, przypomina o spoczywającym na adwokatach obowiązku złożenia do końca lutego każdego roku sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym.  „Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę

30

XXXIV Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury – Krynica 2017

Szanowni Państwo, Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adwokata Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adwokata Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki NRA, ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich

30

KOMUNIKAT O DOSKONALENIU ZAWODOWYM 14.01.2017 r.

Nineijszym informuję, iż ORA w Opolu organizuje szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego, dla adwokatów  Izby Opolskiej, które odbędzie się w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego w budynku Collegium Maius w Opolu przy Placu Kopernika 11, w dniu 14 stycznia 2017 roku (sobota) w godz.10.00 – 15.30,  a