Screenshot_2016-07-18-17-18-06

Spotkanie adwokatów z „A4”

W piątek,15 lipca 2016 roku  w siedzibie ORA w Katowicach spotkali się po raz kolejny Dziekani Izb Adwokackich  z Krakowa, Opola, Wrocławia i Katowic. Rozmawiano o nowych formach promocji adwokatów, proponowanym przez adwokatów z Opola nowacyjnym projekcie zmian w taryfie adwokackiej, wspólnych akcjach wizerunkowych oraz

b_03-2-3 (Copy)

Rzecznik Praw Obywatelskich wśród opolskich adwokatów

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu zapraszam na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – dr. Adamem Bodnarem, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2016r. o godzinie 12:00 w siedzibie Izby. Tematem przewodnim spotkania będzie „Adwokat – obrońca praw człowieka”. Serdecznie zapraszamy. Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w

logo adwokatura

Informacja o wynikach sprawdzianu aplikantów adwokackich I roku

W dniu 12 lipca 2016r. Komisja egzaminacyjna w składzie: Przewodniczący Komisji: adw. Seweryn Plebanek Członek Komisji: adw. Marian Jagielski Członek Komisji: adw. Tomasz Sak przeprowadziła sprawdzian aplikantów adwokackich I roku z przedmiotów II bloku planu szkolenia: Prawo o adwokaturze, Historia Adwokatury, Kształtowanie wizerunku adwokata, Etyka,

Ślubowanie  01-07- 2016 065 (Copy)

Ślubowanie adwokatów w dniu 1 lipca 2016 roku

W dniu 1.07.2016r. w siedzibie Izby Adwokackiej w Opolu przy ul. Dwernickiego 1/1 odbyło się ślubowanie 14 adwokatów naszej Izby. Ślubowanie wobec Dziekana adw. Cezarego Goryszewskiego na sztandar Izby Adwokackiej w Opolu, w obecności Wicedziekanów adw. Seweryna Plebanka i adw. Mariana Jagielskiego złożyli aplikanci adwokaccy,