Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu - 9 września 2022 r. - platforma ZOOM, link

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, Szanowni Państwo Aplikanci Adwokaccy.

Informuję, iż na adresy mailowe Członków Izby Adwokackiej w Opolu został rozesłany link umożliwiający udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczym Izby Adwokackiej w Opolu, które zaplanowane zostało na 9 września 2022r.
Zgromadzenie odbędzie się w formule zdalnej na platformie ZOOM.
W przypadku trudności technicznych proszę o kontakt z sekretariatem ORA Opole.

Z poważaniem,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian A. Jagielski