Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, Szanowni Aplikanci Adwokaccy.

 

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2023 r. podjęła uchwałę o nr 1/XXII/07/2023 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu w 2023 roku.

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali Konferencyjnej Orła Białego w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 zostało zwołane na dzień 22 września 2023 r. na godzinę 17:00.

W przedmiotowej uchwale ORA Opole zniosła wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia.

Jednocześnie postanowiła zamknąć przyjmowanie przez ORA w Opolu pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia Izbowego w dniu 20 września 2023 r. godz. 23:59.

 

W załączeniu – Uchwała nr 1_XXII_07_2023

 

Z poważaniem,

Dziekan ORA w Opolu
adw. Marian A. Jagielski