Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, Szanowni Aplikanci Adwokaccy.

 

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o nr 1/XXII/06/2022 w sprawie zwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu w 2022 roku.

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu, które odbędzie się w formie zdalnej zostało zwołane na dzień 9 września 2022 r. na godzinę 17:00.

W przedmiotowej uchwale ORA Opole zniosła wymóg obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia.

Jednocześnie postanowiła zamknąć przyjmowanie przez ORA w Opolu pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz kandydatów do Prezydium i Komisji Zgromadzenia Izbowego w dniu 5 września 2022 r. godz. 23:59.

 

W załączeniu –  Uchwała nr 1-XXII-06-2022

 

Z poważaniem,

Dziekan ORA w Opolu
adw. Marian A. Jagielski