Wyniki egzaminu adwokackiego, wyniki sprawdzianu aplikantów adwokackich I roku

Dodano: Kategorie: ,

Komisja Egzaminacyjna w Katowicach ogłosiła oficjalne wyniki egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach od 10 do 13 maja 2022r. Do egzaminu przystąpiło 18 aplikantów adwokackich z naszej izby, spośród których 1 nie zdał. Najlepszy wynik egzaminu – średnia ocen 4,4 – uzyskała apl. adw. Nicole Pińkowska (patron: adw. Seweryn Plebanek).

W dniu 6 lipca 2022r. w siedzibie ORA w Opolu do ustnego sprawdzianu z  przedmiotów: Prawo o adwokaturze, Historia adwokatury, Etyka, Kształtowanie wizerunku adwokatury, Zasady wykonywania zawodu, zdobywanie wiedzy w zakresie „umiejętności miękkich”, Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości przystąpiło  10 aplikantów I roku aplikacji.

Najlepsze oceny z sprawdzianu – celujące – uzyskali: apl. adw. Milena Kubas, apl. adw. Witold Marschall, apl. adw. Arkadiusz Olszewski, apl. adw. Bartosz Szylderowicz.

Dwie osoby sprawdzianu nie zdały, wobec czego przystąpią do sprawdzianu poprawkowego w dniu 27 lipca 2022r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

adw. Seweryn Plebanek