Projekt NETPRALAT - materiały edukacyjne

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w sprawach karnych stworzonymi w ramach projektu NetPraLat przez polskich i zagranicznych ekspertów prawa karnego, mającymi na celu poprawę praktycznych umiejętności adwokatów w zakresie skutecznej obrony w fazie zatrzymania i postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym.

Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented cross-border LAwyers Training) jest projektem międzynarodowym realizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Catalan Bar Council – CICAC (Rada Adwokacka w Barcelonie), Uniwersytetem w Maastricht (Holandia), Stowarzyszeniem Iridia – Centre per la defensa drets humans (Hiszpania), Human Rights Monitoring Institute (Litwa). oraz Stowarzyszeniem EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association (Luksemburg). Głównym założeniem projektu było stworzenie programu szkoleniowego mającego na celu podniesienie praktycznych umiejętności adwokatów w zakresie zapewnienia skutecznej obrony na etapie postępowania przygotowawczego.

Więcej informacji na temat projektu NetPraLat oraz organizowanych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.netpralat.eu.

Materiały szkoleniowe znajdą Państwo pod linkiem przesłanym w wiadomości e-mail.

 

Z poważaniem,

Adw. Marian A. Jagielski

Dziekan ORA w Opolu