NPP na rok 2022

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem roku w najbliższym czasie w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu odbędzie się losowanie adwokatów, którzy będą chcieli świadczyć nieodpłatną pomoc prawną/ nieodpłatną mediację w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019, poz. 294. Dz.U. 2020 poz. 87).

Mając na uwadze dotychczasowe duże zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów w roku 2022 należy przypomnieć, iż w losowaniu mogą uczestniczyć adwokaci, którzy:

– nie są karani dyscyplinarnie,

– opłacają regularnie składki ubezpieczenia OC

– nie zalegają z zapłatą składki samorządowej.

Na chwilę obecną nie dysponujemy wszystkimi informacjami z poszczególnych punktów porad, gdyż w związku ze stanem epidemicznym w kraju istnieje konieczność zapewnienia odpowiednich wymogów sanitarnych w punktach porad. Szczegółowy harmonogram porad zostanie przesłany do wszystkich adwokatów z naszej Izby jak tylko zostaną przygotowane i podpisane wszystkie porozumienia dotyczące prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na obszarze województwa opolskiego.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. – kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 5500 zł.

 

Z poważaniem,

Koordynator ds. nieodpłatnych porad prawnych

Adw. Maria Mehl-Antochów