NPP na rok 2022

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Opolu o przesłanie informacji dotyczącej gotowości udzielania pomocy prawnej w 2022 r. na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy dokonać zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r.

 

 • Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację punktu, w którym deklarujecie Państwo świadczenie pomocy prawnej w roku 2022 oraz oświadczenie czy posiadają Państwo uprawnienia mediatora.
 • Losowanie adwokatów zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów
  w roku 2022 przeprowadzone zostanie spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury do ORA
  w wyznaczonym terminie.
 • Losowanie odbędzie się w siedzibie Rady W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ w odniesieniu do poszczególnych Powiatów i obejmować będzie adwokatów ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ na dany punkt w tym powiecie (kolejność losowania: Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Powiat Opolski, Miasto Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie).
 • Adwokat, który wylosował możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym ze wskazanych przez siebie punktów, nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

 

W losowaniu mogą uczestniczyć adwokaci, którzy:

– nie są karani dyscyplinarnie,

– opłacają regularnie składki ubezpieczenia OC,

– nie zalegają z zapłatą składki samorządowej.

 

 • Zwracamy szczególną uwagę na zmianę dotyczącą uprawnień mediatorskich. W wielu przypadkach powiaty określiły, iż adwokaci którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną winni posiadać również uprawnienia mediatora.
 • Okręgowa Rada Adwokacka będzie nadzorowała prawidłowość świadczonej pomocy prawnej przez wskazanych adwokatów i w razie zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wyłączających po losowaniu oraz w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian na przedstawionych do powiatów wykazach adwokatów, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej.

WAŻNE!

Z uwagi na fakt rozpoczęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości tworzenia projektu punktów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) adwokaci, którzy zostaną wylosowani do świadczenia w/w pomocy przed podpisaniem umowy określą w jakich dziedzinach prawa czują się specjalistami bądź czy posiadają dodatkowe wykształcenie jak np. studia podyplomowe, odbyty kurs lub szkolenie z danej gałęzi prawa. Dla przykładu może to być szkolenie dotyczące pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych, osobom pokrzywdzonym, osobom posiadającym kredyt we frankach albo np. znajomość prawa autorskiego itp.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar wprowadzić w przyszłości ogólnopolską sieć dotyczącą nieodpłatnego poradnictwa prawnego, w której na stronie Ministerstwa każdy obywatel będzie miał informacje odnośnie konkretnej specjalizacji dzięki czemu osoba zainteresowana np. uzyskaniem porady w sprawie umowy kredytu we frankach będzie mogła umówić się na zdalną poradę z adwokatem/radcą prawnym (specjalistą) w całej Polsce.

W związku z powyższym, aby system powoli wdrożyć na terenie Opolszczyzny nasza propozycja jest taka, by każdy adwokat określił swoje specjalizacje i w przypadku zapotrzebowania na tego typu porady będzie można zamienić jego jeden dyżur w miesiącu (bądź też częściej- w zależności od zapotrzebowania) na dyżur tzw. specjalistyczny. Adwokaci mogą podać, iż wyrażają wolę świadczenia pomocy prawnej np. z prawa cywilnego, jednakże wskazanym będzie by zawężać swoje specjalizacje, tak aby jak najwięcej obywateli mogło skorzystać z porad dotyczących ich konkretnego problemu prawnego. Ministerstwu zależy by specjalizacje były jak najbardziej konkretne w związku
z czym nie trzeba ograniczać się do typowych dziedzin prawa jak np. prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne.

Zaznaczam, iż podanie specjalizacji jest dobrowolne.

 

 

LOKALIZACJE PUNKTÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2021:

 

 1. POWIAT BRZESKI

Punkt zlokalizowany w Brzegu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23.

Planowane dyżury:

Poniedziałek 10:00-14:00

Wtorek 13:30-17:30

Środa 10:00-14:00

Czwartek 13:30-17:30

Piątek 10:00-14:00

 

Powiat podpisze umowę z 5. Adwokatami, z których każdy powinien posiadać uprawnienia mediatora.

 

 1. POWIAT GŁUBCZYCKI

 

Punkt zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5A, porady odbędą się w godzinach:

– poniedziałek od godz. 09:00 do 13:00 (radca prawny)
– wtorek od godz. 11:00 do 15:00 (adwokat)
– środa od godz. 09:00 do 13:00 punkt obsługiwany na przemian przez adwokata i radcę prawnego w co drugą środę
– czwartek od godz. 08:00 do 12:00 (radca prawny)
– piątek od godz. 11:00 do 15:00 (adwokat)

 

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami, z których każdy powinien posiadać uprawnienia mediatora.

 

 1. POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

 

Punkt zlokalizowany w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, porady odbędą się w godzinach:

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– czwartek od godz. 14:00 do 18:00
– piątek od godz. 14:00 do 18:00

 

Powiat podpisze umowę z 5. adwokatami na każdy dzień tygodnia.

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 1. POWIAT KLUCZBORSKI

 

Punkt zlokalizowany będzie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  SP. z o.o. w Wołczynie – ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.

 

Dyżur adwokata:
– poniedziałek od godz. 14:00-do godz. 18:00
– środa (adwokat z uprawnieniami mediatora) od godz. 14:00-do godz. 18:00
– piątek (punkt obsługiwany na przemian przez adwokata i radcę prawnego) od godz. 14:00-do godz. 18:00

 

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

 

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 

 1. POWIAT KRAPKOWICKI

 

Punkt zlokalizowany będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice w:

– poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
każda pierwsza i druga środa miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

 

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie porozumieniem jeden adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 1. POWIAT NAMYSŁOWSKI

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami będącymi jednocześnie mediatorami.

Punkt, w którym porad udzielać będą adwokaci, będący jednocześnie mediatorami, zlokalizowany
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie Plac Wolności 12 a, w którym porady prawne udzielane będą w następujących dniach i godzinach:

– wtorek godz. od 10:00 do 14:00
co druga środa godz. od 16:00 do 20:00
– piątek godz. od 14:00 do 18:00

 

 1. POWIAT NYSKI

Powiat oświadcza, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą adwokaci, zlokalizowany jest w dwóch lokalach i funkcjonować będzie w następujących dniach
i godzinach:

Nysa – lokal w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19,

wtorek, środa i piątek w godz. 11:00-15:00,

czwartek w godz. 14:00-18:00

 

Pakosławice w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławicach

poniedziałek 8:00-12:00

– Dyżur w punkcie w Nysie w środę w godzinach 11.00-15.00 będzie dyżurem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji.

 

Liczba adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, wynosi 5 (stałe dyżury tygodniowe w poszczególne dni).

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 

 1. POWIAT OPOLSKI

 

Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, przez adwokatów wyznacza się punkt zlokalizowany w następujących miejscach:

 

Poniedziałek  08:00-12:00      Niemodlin, Urząd Miejski, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Wtorek 10:00-14:00                Popielów, GOPS, ul. Powstańców 12

Środa 08:00 -12:00                  Prószków, Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Daszyńskiego 6

Czwartek 08:00-12:00            Łubniany, Urząd Gminy, ul. Opolska 104,

Piątek 12:00-16:00                  Komprachcice, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Opolska 3

 

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wyznaczonych zostanie pięciu adwokatów (jeden adwokat na każdy dzień tygodnia w jednym miejscu w ciągu całego roku). Wszyscy adwokaci powinni posiadać uprawnienia mediatora.

 

Z uwagi na różne miejsca wykonywania nieodpłatnych porad sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– proszę przy zgłoszeniu się do powiatu opolskiego podać czy adwokat jest zainteresowany wykonywanie nieodpłatnych porad w tylko jednym poszczególnym miejscu (np. w Prószkowie) czy jest to obojętne, tj. zgadza się na udzielanie nieodpłatnych porad w każdym z podanych miejsc,

– w przypadku wskazania tylko jednego miejsca do wykonywania nieodpłatnych porad adwokat niewylosowany w tej miejscowości nie bierze udziału w losowaniu w innych miejscowościach w danym powiecie.

 

 1. MIASTO OPOLE

Urząd Miasta Opola prosi o  wyznaczenie 5 kandydatur adwokatów przypadających na jeden punkt (na każdy dzień tygodnia). Powiat podpisze umowę z 5. adwokatami – każdy z nich ma posiadać uprawnienia mediatora.

 

Porady odbędą się w Urzędzie Miasta Opola, ul. Damrota 1 w godzinach:

– poniedziałek od godz. 08:00 do 12:00
– wtorek od godz. 08:00 do 12:00
– środa od godz. 08:00 do 12:00
– czwartek od godz. 08:00 do 12:00
– piątek od godz. 08:00 do 12:00

 

 1. POWIAT PRUDNICKI
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowany będzie na ul. Kościuszki 76 w Prudniku.

 

Godziny funkcjonowania punktu:

– Poniedziałek 11:00-15:00 (radca prawny)

–   Wtorek 11:00-15:00 (adwokat)

–    Środa 13:00-17:00 (adwokat w co drugą środę)

–    Czwartek 13:00-17:00 (radca prawny)

–  Piątek 13:00-17:00 (adwokat)

 

Powiat podpisze umowę z 3 adwokatami zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

 1. POWIAT STRZELECKI

Punkt zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7).

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– co drugi piątek od godz. godz. 14:00 do 18:00 rozpoczynając od dnia 07.01.2022 r.

 

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora.

 

Sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania:

 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora,
 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

 

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 

Na dzień dzisiejszy Okręgowa Rada Adwokacka nie dysponuje listą punktów świadczenia porad prawnych, gdzie w przypadku dalszego obowiązywania stanu epidemicznego w kraju od stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w którym znajduje się punkt. Jak tylko taką informację uzyskam przekażę ją wszystkim adwokatom świadczącym porady.

 

Jednocześnie chciałabym przypomnieć, iż w dalszym ciągu będzie funkcjonował system wynagradzania za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji – starostwa będą płacić za faktyczną liczbę dyżurów, a nie stałą kwotę za gotowość do świadczenia porad, bez względu na ich liczbę. Powyższe oznacza, iż za dni wolne od pracy przypadające w tygodniu jak np.  01 stycznia, 06 stycznia, 11 listopada itp. kiedy miałaby być świadczona pomoc nie będzie wypłacane wynagrodzenie.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Z poważaniem,

Adw. Maria Mehl-Antochów

Koordynator ds. nieodpłatnych porad prawnych