"Adwokaci rozjaśniają prawo" - akcja edukacyjna Komisji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej we wrześniu 2022 r. organizuje I edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII), szkół ponadpodstawowych (klasy II) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach właściwości Izby zaproszenia do wzięcia udziału w akcji zostaną skierowane do 10 szkół podstawowych, 10 szkół ponadpodstawowych i jednego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.

Zajęcia prowadzone będą przez edukatorów – wskazanych przez każdą z Izb spośród adwokatów i aplikantów adwokackich (szacowana liczba osób potrzebnych do realizacji akcji – 21 edukatorów),
w oparciu o nadesłane scenariusze lekcji, w placówkach edukacyjnych na terenie działalności Izby, wskazanych przez Komisję. Zajęcia będą prowadzone w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (wykaz placówek, które zgłosiły się do wzięcia udziału w akcji zostanie przesłany w dacie późniejszej). Edukatorzy otrzymają punkty szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

W tej edycji tematem przewodnim są zagrożenia w Internecie w aspekcie cywilnym – naruszenie dóbr osobistych, zakupy on-line, naruszenie praw autorskich w „sieci”.

Ideą akcji jest nie tylko kształtowanie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, ale także budowanie wizerunku adwokata jako specjalisty w dziedzinie prawa, a w konsekwencji pozytywnego wizerunku Adwokatury w społeczeństwie.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Opolu o przesłanie informacji dotyczącej gotowości wzięcia udziału
w akcji do dnia 31 lipca 2022 r. drogą mailową na adres ora.opole@adwokatura.pl bądź też telefonicznie: tel. 77 4543708.

 

Z poważaniem,

Adw. Maria Mehl-Antochów

Zastępca Sekretarza