Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Opolu – 3.06.2017r.

Dodano: Kategorie:

W dniu 3.06.2017r. odbyło się w Jarnołtówku wyjazdowe Zgromadzenie  Izby Adwokackiej w Opolu , w czasie którego Dziekan adw. Marian Jagielski, Wicedziekan ORA w Opolu – Kierownik Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego  adw. Cezary Goryszewski, Skarbnik adw. Andrzej Sieradzki, Prezes Sadu Dyscyplinarnego adw. Mirosław Semeniuk, Rzecznik Dyscyplinarny adw. Tomasz Sak – złożyli sprawozdania z działalności za rok 2016.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała przewodnicząca adw. Karolina Kobylińska-Matysów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu otrzymała absolutorium z działalności za okres sprawozdawczy.

Gościem Zgromadzenia był opiekun naszej Izby z ramienia NRA adw. Henryk Stabla – członek Prezydium NRA który pochwalił działania ORA  w Opolu w zakresie szkolenia aplikantów adwokackich oraz dbałości o wizerunek adwokatury.

Po Zgromadzeniu w ramach doskonalenia zawodowego odbył się wykład nt. „Dochodowa kancelaria. Skuteczne zarządzanie finansami kancelarii adwokackiej ” który przeprowadził prof. Ryszard Sowiński.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian Jagielski