Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu - 3 czerwca 2017r.

Dodano: Kategorie:

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2017r. podjęła uchwałę Nr 20/04/2017 w sprawie zwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Opolu.

Zgromadzenia Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu, odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota) w ośrodku FWP Ziemowit w Jarnołtówku i rozpocznie się o godz. 10:00.

(treść stosownej Uchwały ORA w Opolu w załączeniu)
Uchwała Nr 20 04 2017 w sprawie zwołania Zgromadzenia

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Opolu połączone będzie ze szkoleniem zawodowym zaplanowanym od 2 czerwca 2017 r. do 4 czerwca 2017 r. (szczegóły związane z opłatami przedstawimy Państwu w późniejszym terminie).

Proszę o rezerwację terminu albowiem zgodnie z § 10 Regulaminu Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich z dnia 20 listopada 2010r. t.j. uchwała nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r., uczestnictwo na Zgromadzeniu jest obowiązkiem samorządowym.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian Jagielski