Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu z dnia 20.07.2017r.

Dodano: Kategorie:

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu z dnia 20.07.2017r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw i ustawy o Sądzie Najwyższym:

Stanowisko ORA w Opolu z dn. 20.07.2017