Spotkanie w ORA Opole z adw. Anisą Gnacikowską i adw. Kamilem Szmidem

Dodano: Kategorie:

W dniu 3 marca 2017r. odbyło się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu spotkanie z Panią adwokat Anisą Gnacikowską – członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Panem adwokatem Kamilem Szmidem – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pomysłodawcą stworzenia tzw. Sekcji Prawa jako nowej formy aktywności adwokatów w Izbach Adwokackich.

W miłej i przyjacielskiej atmosferze goście opowiedzieli o działaniach wizerunkowych adwokatury i  funkcjonowaniu sekcji prawa w Izbie Warszawskiej. Dziekan adwokat Marian Jagielski przedstawił działania wizerunkowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu podejmowane na przestrzeni ostatnich miesięcy takie jak: wywiady prasowe, audycje w programie TVP3 Opole, 24Opole, współpraca z Urzędem Miasta Opola, Uniwersytetem Opolskim czy Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego.

Z kolei Pani adwokat Amelia Zembaczyńska, Przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku  i Koordynator ds. Sekcji Prawa przy ORA w Opolu przedstawiła projekt nowej strony internetowej naszej Izby Adwokackiej pod nazwą „Przyjazny Adwokat”, której koncepcję opracował  kolega adwokat Piotr Czajkowski. Propozycja ta zyskała uznanie naszych gości a Pani adwokat Anisa Gnacikowska podkreśliła jej innowacyjność i uniwersalność. Zaproponowała aby poczynić starania o objęcie tego projektu patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej jako programu pilotażowego.

Wszyscy uczestnicy dyskusji wyrazili chęć i gotowość ponownego spotkania po wdrożeniu projektu „Przyjazny Adwokat”.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
Adw. Marian Jagielski

Opole, 6 marca 2017r.

Adw1

Adw2 adw4