Seminarium z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodano: Kategorie:

23 lutego 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu odbyło się seminarium pt. „Projektowane zmiany w systemie sądownictwa powszechnego jako zagrożenie dla praw i wolności konstytucyjnych. Stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych”. Honorowym gościem Izby był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W dyskusji panelowej udział wzięli także: przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich „Themis” i „Iustitia”, sędzia Anna Korwin-Piotrowska oraz sędzia Piotr Sobków, reprezentant środowiska akademickiego dr Ryszard Balicki z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz adw. Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Dyskusję moderował przewodniczący Komisji ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich przy ORA, adw. Jacek Różycki.

Wczorajsze spotkanie przybrało formę branżowego seminarium i nie miało otwartego charakteru. Prelegenci wypowiedzieli się na temat obecnej sytuacji sądownictwa powszechnego, planowanych w tym zakresie zmian legislacyjnych oraz ich możliwych konsekwencji dla ochrony praw i wolności jednostki. Dr Ryszard Balicki zaprezentował uwarunkowania, perspektywy i zagrożenia związane z realizacją rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w praktyce sądowej. Dziekan ORA w Opolu podjął próbę umiejscowienia Adwokatury pośród zmian ustrojowych instytucji Państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał oceny zagrożeń, płynących z aktualnego kryzysu konstytucyjnego, przede wszystkim jednak wskazał na konkretne możliwości działania w zakresie ochrony wolności i praw człowieka. Po zakończeniu części panelowej odbyła się dyskusja gości z opolskimi adwokatami.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że tego typu inicjatywy stanowią niezwykle cenne doświadczenie. Umożliwiają bowiem wewnątrzśrodowiskową wymianę praktycznej wiedzy, jak również ułatwiają całemu środowisku prawniczemu wypracowanie spójnej i solidarnej strategii postępowania. Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zamierzają stale rozwijać współpracę w tym zakresie. Jednym z wniosków wczorajszego spotkania jest dwustronna chęć pilnego zorganizowania kolejnej konferencji.

adw. Jacek Różycki
Przewodniczący Komisji ds. Praw i Wolności Obywatelskich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu

DSC_0009 (Copy) DSC_0011 (Copy) DSC_0013 (Copy) DSC_0006 (Copy) DSC_0015 (Copy) DSC_0027 (Copy) DSC_0030 (Copy) DSC_0039 (Copy) DSC_0054 (Copy) DSC_0058 (Copy) DSC_0061 (Copy)