Sędzia Tadeusz Domińczyk

Dodano: Kategorie:

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2017 roku zmarł

Sędzia Sądu Najwyższego Tadeusz Domińczyk

Były Prezes Sądu Wojewódzkiego w Opolu, Sędzia Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego,
wieloletni wykładowca szkoleń aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Opolu

Sędzia Tadeusz Domińczyk pozostanie w naszej pamięci jako osoba
całym sercem oddana wykonywanemu zawodowi.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

W imieniu adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Opolu
składa Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 14 lipca 2017r. (piątek) o godz. 13:00 w starej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Opole – Półwieś.