Szkolenie zawodowe -„Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału”

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu organizuje szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego, dla adwokatów Izby Opolskiej.

Szkolenie zawodowe odbędzie się w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego w budynku Collegium Maius w Opolu przy Placu Kopernika 11, w dniu 3 lutego 2018 roku (sobota) w godz.10.00 – 15.00,

na temat: „Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału”.

Szkolenie poprowadzą:

adw. Justyna Metelska, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z adw. Małgorzatą Mączka-Pacholak, Wiceprzewodniczącą Komisji (aspekty teoretyczne – od godz. 10:00 do godz.13),

Sędzia Aleksandra Rutkowska, (aspekty praktyczne ETPC – od godz. 13:00 do godz.15:00)

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia serwisu kawowego  członkowie naszej Izby proszeni są o zgłoszenie udziału w szkoleniu w terminie do dnia 31 stycznia 2018r.  (planowana przerwa kawowa 11.30 do 12.00).

Zgodnie z Uchwałą nr 109/2013 NRA “O doskonaleniu zawodowym adwokatów” osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują stosowne zaświadczenia o zrealizowaniu obowiązku szkolenia w wymiarze 6 punktów szkoleniowych potrzebne dla udokumentowania wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego w formie szkolenia organizowanego przez ORA wynoszącego 12 punktów szkoleniowych w stosunku rocznym.

Z wyrazami szacunku,

Adwokat Cezary Goryszewski

Wicedziekan ORA w Opolu 

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów 

i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów 

Izby Adwokackiej w Opolu