Komunikat Dziekana ws obron z urzędu po dniu 1.10.2015 r.

Dodano: Kategorie:

Szanowni Państwo,

Niniejszym powiadamiam, iż wobec faktu nie przekazania przez ORA w Opolu Prezesom właściwych sądów wykazów obrońców deklarujących gotowość świadczenia pomocy prawnej oskarżonym z urzędu, co jest konsekwencją realizacji akcji protestacyjnej podjętej Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej z dnia 25.06.2015 r, Pan Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 1.10.2015 r, doręczonym do ORA w Opolu w dniu 7.10.br poinformował, iż ustalił samodzielnie ” listę obrońców deklarujących gotowość udzielania oskarżonemu pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym przed Sądem Okręgowym w Opolu (lista A) oraz listę pozostałych obrońców (adwokatów i radców prawnych) uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym przed Sądem Okręgowym w Opolu (lista B) według stanu na dzień 1 października 2015 r.” .

W związku z powyższym Sekretarz NRA pismem z dnia 9.10.2015 skierowanym do Prezesa SO w Opolu sprzeciwił się takiemu niezgodnemu z przepisami ustalaniu list obrońców na terenie SO w Opolu. (treść pisma w załączeniu), jednakże nie otrzymał odpowiedzi.

Abstrahując od oceny prawnej powyższej sytuacji powiadamiam Państwa, iż lista A, samodzielnie ustalona przez Prezesa SO w Opolu zawiera wszystkie nazwiska adwokatów wpisanych na listę Izby Adwokackiej w Opolu, a zatem również tych, którzy nie deklarowali gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu, a deklaracje takie złożyli do ORA.

Zważywszy na skutki prawnej wyznaczania wbrew woli adwokatów do pełnienia obowiązków obrońców z urzędu na podstawie listy A ustalonej przez Prezesa SO w Opolu informując Państwa o zaistniałej sytuacji proszę o rozważenie konieczności podjęcia samodzielnie kroków prawnych w celu skreślenia z owej listy, do czasu zakończenia akcji protestacyjnej i przedłożenia przez ORA właściwych wykazów zgodnie z par.2 Rozp.MS z 27 maja 2015 r ws sposobu zapewniania oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (DzU z 16.06.2015 r poz 816).

Pismo Sekretarza NRA do Prezesa SO w Opolu

Dziekan IA w Opolu
Adwokat Cezary Goryszewski