Izbowy Konkurs Krasomówczy

Dodano: Kategorie:

W dniu 22 marca 2016 r. w Opolu odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy aplikantów adwokackich  Izby Adwokackiej w Opolu.

Jury w składzie:
Przewodniczący: adw. Cezary Goryszewski
Członkowie:  adw. Łukasz Wójcik oraz Andrzej Czernik (aktor teatru EKOstudio w Opolu)

wysłuchało przemówień – na podstawie kazusów przydzielonych w dniu 15 marca 2017r.,
w drodze losowania uczestnikom konkursu – następujących aplikantów adwokackich:

L.P. KAZUS ROLE PROCESOWE
1 Kazus karny IV – mowa obrończa Kinga Gdynia-Berezowska
– pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej
Katarzyna Trondowska-Makówka
2 Kazus karny I – obrońca oskarżonej Sandra Bruk
– pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej
Kinga Migalska
3 Kazus cywilny I – pełnomocnik wnioskodawcy Małgorzata Ludewicz – pełnomocnik uczestniczki Łukasz Kowalewski
4 Kazus karny III – obrońca jednego z wybranych oskarżycieli
Paweł Mehl
– pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
Wojciech Malinowski
5 Kazus karny V – pełnomocnik oskarżycielki Filip Węgrzyn
– obrońca oskarżonego Marlena Cholewka
6 Kazus cywilny III – pełnomocnik wnioskodawczyni Andrzej Byrski
– pełnomocnik uczestniczki Sandra Siudzińska
7 Kazus karny II – obrońca oskarżonej Paweł Jastrzębski
– pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej
Dąbrówka Bartoszek
8 Kazus cywilny II – pełnomocnik powoda Ewelina Plas
– pełnomocnik pozwanej Anna Wunschik

Po wysłuchaniu wystąpień jury wyłoniło zwycięzców w osobach:

1 miejsce – aplikant adwokacki Anna Wunschik (patron adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz),

2 miejsce – aplikant adwokacki Andrzej Byrski (patron adw. Olimpia Komander),

3 miejsce – aplikant adwokacki Kinga Migalska (patron adw. Tomasz Sak),

oraz  wyróżniło dodatkowo aplikantkę adwokacką Sandrę Bruk (patron adw. Łukasz Wójcik).

Laureaci konkursu zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom  przemówień wyrażający się w prawidłowej argumentacji, trafnym rozstrzygnięciu zagadnień prawnych, bardzo dobrym stylu i języku przemówień i ich poprawności  konstrukcyjnej  oraz ogólnym profesjonalnym wrażeniu.

Dla zwycięzców ORA ufundowała nagrody książkowe przydatne w dalszym doskonaleniu zawodowym.

Aplikanci adwokaccy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce wezmą udział w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym grupującym zwycięzców konkursów izbowych izb adwokackich w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Adwokat Cezary Goryszewski

Wicedziekan ORA w Opolu
Kierownik Szkolenia Aplikantów 

1 (Copy)2 (Copy)3 (Copy)4 (Copy)5 (Copy)7 (Copy)8 (Copy)6 (Copy)