Testament

Dodano:

Wszyscy wyobrażamy to sobie podobnie: jako sędziwi, spełnieni na polu osobistym i zawodowym emeryci, przekazujemy naszym najbliższych dorobek życia, by z poczuciem dobrze wykonanej misji udać się na tamten świat. Niestety rzeczywistość nie zawsze pokrywa się z naszymi wyobrażeniami. Może się zdarzyć, że spadek uzyska nie ten członek rodziny, któremu chciałbyś go przekazać. Może się zdarzyć, że testament nie zabezpieczy należycie Twojego majątku. W związku z tym, że jest to dokument prawny, należy ze szczególną dbałością o szczegóły podejść do jego sporządzenia. W takich i nie tylko takich sprawach pomaga adwokat.

Poproś o pomoc adwokata nim spiszesz testament!

Na drodze do przejęcia spadku również może pojawić się wiele problemów. Gdy masz obawy, że w skład spadku wchodzą długi, tylko w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia informacji o tytule powołania do spadku możesz odrzucić spadek. Po tym terminie następuje przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli nie ma długów spadkowych należy rozważyć, czy nie byłoby lepiej uniknąć skomplikowanej procedury związanej ze spisem inwentarza i przyjąć spadek wprost. Nie można, poza szczególnymi przypadkami, przyjąć tylko części spadku, a części odrzucić. Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie mieszkanie i jednocześnie długi, wówczas gdy chcesz odziedziczyć mieszkanie, będzie się to wiązało z dziedziczeniem długów – to problemy, w których rozwiązaniu ważna jest profesjonalna pomoc adwokata, ponieważ:

  • Adwokat pomoże Ci sporządzić testament, który zrealizowany będzie zgodnie z Twoją wolą;
  • Adwokat zaproponuje Ci alternatywny sposób przekazania majątku lub jego części wybranym osobom, np. w formie zapisu windykacyjnego lub darowizny;
  • Adwokat pomoże Ci skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu;
  • Adwokat pomoże Ci ustalić, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać przeprowadzone szybko i sprawnie;
  • Adwokat pomoże Ci ustalić, kto musi brać udział w postępowaniu, gdyż błędne ustalenie kręgu spadkobierców może mieć poważne następstwa w przyszłości;
  • Adwokat wyjaśni Ci, jakie są skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku dla Twoich bliskich i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne, gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi;
  • Adwokat poinformuje Cię, kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza czyli spis tego wszystkiego, co pozostawił po sobie spadkodawca;
  • Adwokat doradzi Ci, jakie czynności poza spisem inwentarza powinieneś podjąć, aby rzeczywiście ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • W sprawach związanych ze spadkiem, takich jak na przykład podział majątku między spadkobiercami, którzy często są dla siebie najbliższą rodziną, pomocna może okazać się mediacja, którą poprowadzi adwokat;
  • Adwokat wyjaśni Ci, czy od nabytego spadku musisz zapłacić podatek i w jakich warunkach możesz skorzystać z ulgi.

Zapytaj adwokata nim przyjmiesz spadek!