Zdobywanie przez adwokatów punktów szkoleniowych w formie e-learningu

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo.

Niniejszym powiadamiam, iż w edycji ostatniej e-Palestry pojawiła się poniżej cytowana informacja:

ZDOBYWANIE PRZEZ ADWOKATÓW PUNKTÓW SZKOLENIOWYCH W FORMIE E-LEARNINGU

Data publikacji: 14.05.2020 r. godz. 16:03 

Na portalu miesięcznika „Palestra” uruchomiliśmy nową funkcjonalność. W zakładce „e-Palestra” będziemy prezentować Państwu wykłady wideo, praktyczne artykuły i analizy oraz opracowania i omówienia dotyczące aktualnych zagadnień, umożliwiające uzyskanie przez  adwokatów aktualnej wiedzy w istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu obszarach, a także możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w formie e-learningu. 

Aby wysłuchać wykładów lub przeczytać artykuły i uzyskać  punkty szkoleniowe wystarczy założyć konto na portalu „Palestry” https://palestra.pl/pl/zaloguj, zalogować się, a po odtworzeniu wykładu wygenerować certyfikat, który zostanie wysłany na podany przez Państwa adres e-mailowy. 

Wydrukowany certyfikat da Państwu możliwość udokumentowania i rozliczenia się z właściwą okręgową izbą adwokacką z obowiązku doskonalenia zawodowego stosownie do liczby punktów przyznawanych za poszczególne wykłady. 

 

Informując o powyższym poddaje pod Państwa uwagę powyższą formę zdalnego doskonalenia zawodowego w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii,  uniemożliwiającymi organizowanie doskonaleń zawodowych przez ORA w Opolu w dotychczasowej formule.

 

Kierownik doskonalenia zawodowego IA w Opolu

adwokat Cezary Goryszewski