Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 2 listopada 2020r.

Dodano: Kategorie: ,

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 2 listopada 2020r.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz na podstawie art. 22 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 j.t. ), a także z uwagi na sytuację kadrową III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich zarządza się, co następuje:

  • §1

Odwołuje się wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na sesjach w okresie od dnia 02 listopada do dnia 6 listopada 2020r., za wyjątkiem:

  1. publikacji orzeczeń sądu,
  2. spraw pilnych określonych w § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  3. spraw niecierpiących zwłoki – na zarządzenie sędziego referenta.
  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.