Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rejestracji wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

pubilujemy zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 01.06.2022 r. w przedmiocie rejestracji wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, następujących po dniu 01.07.2022 r. z pominięciem systemu KRZ, przez zawodowych pełnomocników i doradców restrukturyzacyjnych.

A-0210-18.22

Biuro ORA Opole