Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 2 listopada 2020 r.

Dodano: Kategorie: ,

ZARZĄDZENIE NR A-0210-27/20

Zarządzenie nr A-0210-27/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 2 listopada 2020r.

w sprawie odwołania rozpraw w dniach od 2 do 10 listopada 2020r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Brzegu
§1
Zarządzam odwołanie wszystkich spraw wyznaczonych na posiedzenia i rozprawy jawne w dniach od 2 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Brzegu, za wyjątkiem spraw uznanych przez referenta za wyjątkowo pilne. Informacje o sprawach, które się odbędą, umieszcza się najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00 na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Brzegu.
§2
Zarządzam zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Brzegu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Na oryginale właściwy podpis Prezesa Sądu Rejonowego w Brzegu
Magdaleny Woźniak