Zaproszenie do udziału w konferencji "Mowa bez nienawiści" Wrocław

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mowa nienawiści to bardzo poważny problem społeczny. Jednocześnie, misję Adwokatury stanowi przecież m.in. przyczynianie się do rozwiązywania takich właśnie problemów. Listopadowa konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji Praw Człowieka przy NRA pt. „Mowa bez nienawiści”  będzie ważnym elementem zgłębienia profesjonalnej wiedzy w zakresie słynnego „hejtu” oraz skutecznych sposobów zwalczania tego zjawiska w praktyce.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do  14 listopada 2019 roku, wyłącznie elektronicznie na adres  dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Nie istnieje inna możliwość rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/mowa-bez-nienawisci-konferencja-we-wroclawiu-16-listopada/?fbclid=IwAR2TTqg5a8_LTE4TjcUK6ybeeNkVumvZgIwoR0JBiohwu_mwry61FLGBErQ

 

Z-ca Sekretarza ORA
adw. Jacek Różycki