Zaproszenie do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo i medycyna - wybrane problemy" 30 listopada 2018r.

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

ORA w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

                                             „Prawo i medycyna – wybrane problemy”

która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu:

                                               30  listopada 2018r. w godz. 10:00-16:00.

Konferencja organizowana jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Radę Lekarską w Opolu. Wydarzenie  wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu oraz w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczegółowy plan konferencji w załączeniu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. “O doskonaleniu zawodowym adwokatów” osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują stosowne zaświadczenia o zrealizowaniu obowiązku szkolenia w wymiarze 6 punktów szkoleniowych potrzebne dla udokumentowania wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego w formie szkolenia organizowanego przez ORA wynoszącego 12 punktów szkoleniowych w stosunku rocznym.

Członkowie Izby Adwokackiej w Opolu proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji  w terminie do dnia 19 listopada 2018r.  

W załączeniu ramowy plan konferencji.

ramowy plan konferencji