Zaproszenie do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania szczepień dzieci” - 28.11.2019r.

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Pani Mecenasie,

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Opolska Izba Lekarska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania szczepień dzieci”, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu 28  listopada 2019 r. w godz. 10:00-16:00.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu  adwokata dr. Dariusza Muchy, prelegentami na Konferencji będą naukowcy i praktycy reprezentujący obie dziedziny nauki m.in., r. pr. Aleksander Czura, dr hab. Teresa Gardocka prof. Uniwersytetu SWPS, prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr hab. Dariusz Jagiełło prof. Uniwersytetu SWPS, dr n. med. Paweł Kabata, dr hab. Michał Królikowski prof. nadzw. UW, dr n. med. Jacek Miarka, ks. prof. Piotr Morciniec, dr n. med. Urszula Posmyk,  dr n. med. mgr prawa Marta Rorat, dr hab. Leszek Szenborn prof. nadzw. UM, dr Ewelina Wojewoda, lek. Grzegorz Wrona.

Przedmiotowa konferencja,  decyzją ORA w Opolu, została zakwalifikowana, jako doskonalenie zawodowe za które – zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. “O doskonaleniu zawodowym adwokatów” – osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują stosowne zaświadczenia o zrealizowaniu obowiązku doskonalenia w wymiarze 6 punktów szkoleniowych .

Członkowie Izby Adwokackiej w Opolu proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji  w terminie do dnia 22 listopada 2019r.  w biurze ORA.

W załączeniu ramowy plan konferencji.

Program II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

 

W imieniu ORA,

Adwokat Cezary Goryszewski

Wicedziekan ORA w Opolu 

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów 

i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów 

Izby Adwokackiej w Opolu