Zaproszenie na szkolenie zawodowe „Odpowiedzialność za wypadek drogowy – wybrane problemy w ujęciu praktycznym” - forma wykładu online

Dodano: Kategorie: , ,

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

zaprasza

na szkolenie zawodowe dla adwokatów i aplikantów adwokackich,

które odbędzie się w formie wykładu online przeprowadzonego przez

prof. dr. hab. Ryszarda Stefańskiego*

*były Zastępca Prokuratora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości,

wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,

prokurator Prokuratury Krajowej,

redaktor naczelny kwartalnika Ius Novum,

wykładowca postępowania karnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

na temat

Odpowiedzialność za wypadek drogowy – wybrane problemy w ujęciu praktycznym”

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2020 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00

w formie szkolenia online na platformie MsTeams

interaktywne, prowadzone w oparciu o źródła prawa:

– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.2020.110)

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj.Dz.U.2020.1444),

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz.U.2020.33)

 

szkolenie jest bezpłatne,

wykład zaliczany jest do obowiązkowego doskonalenia adwokatów (3 punkty).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: ora.opole@adwokatura.pl do dnia 25 listopada 2020 r.

a następnie zostanie Państwu przesłany w drodze e-mail wygenerowany kod umożliwiający dołączenie

do zespołu utworzonego na platformie MsTeams przez który transmitowany będzie wykład.

          Przewodniczący:

  • Komisji doskonalenia zawodowego adwokatów dr hab. Dariusz Mucha, prof. UO
  • Komisji szkolenia aplikantów adwokackich adw. Seweryn Plebanek