Zaproszenie do składania ofert - współpraca z Uniwersytetem Opolskim

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim w związku z realizowanym projektem  pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, zaprasza do składania ofert na:

1. Sprawowanie funkcji Opiekuna dla Uczestników projektu tj. studentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku Prawo i Administracja, podczas realizacji zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej. – 6 opiekunów dla 6 grup. Szczegóły w zał. nr 3a.

2. Przeprowadzenie instruktażu przystanowiskowego dla Uczestników projektu tj. studentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku Prawo i Administracja – do wykonania 30 instruktaży. Szczegóły w zał. 2a”.

Termin składania ofert – 2 listopada 2018r. w sekretariacie ORA w Opolu.

Zał. 2a. zaproszenie instruktaż-formatka Adwokatura

Zał. 2b. oferta instruktaż-formatka . Adwokatura

Zał. 3a. zaproszenie opiekun- Adwokatura

Zał. 3b. oferta opiekun-formatka.Adwokatura.2.0

Zał. 2c.ZIN- OŚWIADCZENIE- instruktaż.Adwokatura