Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym” - 22 luty 2018r.

Dodano: Kategorie: , ,

 

W nawiązaniu do Programu Obchodów Jubileuszu 65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu pragniemy raz jeszcze zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kary jako podstawowe sankcje w prawie karnym”, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu:

 22 lutego 2018r.  w godz. 10:00-16:00.  

 

Konferencja organizowana jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wspólnie      z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu i Sądem Okręgowym w Opolu (uzgodnienia w toku) i wpisuje się
w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu.

Nadmienić pragniemy, że przedmiotowa Konferencja została wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu – 6 punków. Do udziału w Konferencji zapraszamy środowiska akademickie z całej Polski, adwokatów z Izby Adwokackiej w Opolu oraz sędziów z okręgu Sądu Okręgowego
w Opolu oraz prokuratorów z okręgu Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Ze względów organizacyjnych z uwagi m. in. na liczbę prelegentów, na każde z wystąpień przewidujemy ok 15min.

 

Prelegentami na Konferencji będą:

dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat

dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS Uniwersytet Humanistyczny

prof. zw. dr hab. Lech Gardocki, SWPS Uniwersytet Humanistyczny

prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski, adwokat

mgr Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski

mgr Marian Jagielski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

dr Dariusz Jagiełło, adiunkt ,SWPS Uniwersytet Humanistyczny radca prawny

dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, adwokat

prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, Uniwersytet Łódzki, adwokat

dr Dariusz Mucha, adiunkt Uniwersytet Opolski, adwokat

dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Jednocześnie, już w tym miejscu uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której opublikowane zostaną artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów.                O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres: ora.opole@adwokatura.pl

 

Z wyrazami szacunku

 

Komitet Organizacyjny

dr Dariusz Mucha, adwokat                                                               adw. Marian Jagielski, Dziekan

Wydział Prawa i Administracji                                                        Okręgowej Rady Adwokackiej  w Opolu

Uniwersytetu Opolskiego, adiunkt

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski

prof. zw. dr hab. Ryszard  A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr Dariusz Jagiełło, SWPS Uniwersytet Humanistyczny

dr Dariusz Mucha, Uniwersytet Opolski

 

Program ramowy Konferencji:

9:15 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00  – 10:20 uroczyste otwarcie Konferencji: przywitanie gości

10:30 – 13:00 sesja referatowa

13:00 – 13:30 dyskusja

13:30-14:00 przerwa kawowa

14:00-15:40 sesja referatowa

15:40-16:00 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

16:00 uroczysty obiad dla prelegentów i zaproszonych gości