XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

 

w dniu 19 marca 2021 roku zakończyła się część sprawozdawczo-wyborcza XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy, która z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego odbyła się w trybie zdalnym.

Aktywny udział w Zjeździe wzięli przedstawiciele Opolskiej Palestry w osobach:

– adw. Magdalena Koczur-Miedziejko;

– adw. Marian Jagielski;

– adw. Dariusz Mucha;

– adw. Seweryn Plebanek;

– adw. Łukasz Wójcik

– adw. Jacek Ziobrowski.

 

Warto podkreślić, że Pani Mecenas Magdalena Koczur-Miedziejko pełniła funkcję członka komisji skrutacyjnej Zjazdu.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz Adwokatury; Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został adw. Przemysław Rosati, Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jacek Ziobrowski, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury – adw. Ewa Krasowska, Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej – adw. Sławomir Ciemny.

Panu Prezesowi adw. Jackowi Ziobrowskiemu składam serdeczne gratulacje wyboru na kolejną kadencję.

Jednocześnie mam przyjemność poinformować, że adwokaci Izby Adwokackiej w Opolu zostali wybrani na następujące stanowiska:

adw. Irena Malinowska – sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;

adw. Łukasz Ambroży – sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;

adw. Krzysztof Pelc – zastępca członka Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Wszystkim wybranym na Krajowym Zjeździe Adwokatury składam gratulacje, a przedstawicielom naszej Izby gratuluję szczególnie serdecznie.

Druga część Zjazdu odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2021 w trybie stacjonarnym w Bydgoszczy.

 

Adw. Marian A. Jagielski

Dziekan ORA w Opolu