Ważne zmiany dla adwokatów dotyczące biegu terminów i organizacji wymiaru sprawiedliwości !

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,
Szanowni Aplikanci Adwokaccy,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu publikuje ważne informacje dotyczące biegu terminów i organizacji wymiaru sprawiedliwości w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie  działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. 

Rozpoczęcie albo kontynuowanie biegu terminów.

Nowe zasady procedowania w postępowaniu cywilnym i administracyjnym -1

Nowe zasady procedowania w postępowaniu cywilnym i administracyjnym -2

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian A. Jagielski