Uchwały ORA w Opolu z dnia 17 grudnia

Dodano: Kategorie: ,

Poniżej publikujemy treść podjętych jednogłośnie UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W OPOLU Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE POTWIERDZENIA ZASADNOŚCI PROCEDURY PRZEKAZYWANIA PRZEZ I PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO KASACJI OD ORZECZEŃ WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO ADWOKATURY DO IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO oraz POSTULUJĄCEJ NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE PROJEKTU USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (SEJM Ix KADENCJI, DRUK SEJMOWY NR 69) I ZANIECHANIE WSZELKICH PRAC LEGISLACYJNYCH GODZĄCYCH W FUNDAMENTY USTROJOWE POLSKI. 

 

Po 38 latach od ogłoszenia w Polsce stanu wojennego podstawowym obowiązkiem Adwokatury Polskiej nadal jest stanie
na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich. Dlatego też Adwokatura Opolska wyraża zdecydowany sprzeciw wobec każdego zachowania, którego celem jest dążenie do umocnienia prymatu polityki nad prawem, albowiem to jedynie prawo stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego.

 

Uchwała 72_12_19 – w sprawie kierowania kasacji do Izby Karnej

Uchwała 73_12_19 – dot ustawy represyjnej

Z poważaniem

adw. Jacek Różycki