Terminy instalacji kas on-line

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzono terminy instalacji kas on-line – 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w zależności od branży).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line. W myśl rozporządzenia na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:

– fryzjerskich,

– kosmetycznych,

– budowlanych,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawniczych.

 

Wicedziekan, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu 
adw. Łukasz Wójcik