Tajemnica adwokacka w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów naszej Izby

Dodano: Kategorie: ,

W związku z wątpliwościami w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej w ramach świadczenia pomocy prawnej po nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wskazuje, iż adwokat zobowiązany do wypełnienia tzw. „karty nieodpłatnej pomocy prawnej” winien wykonać ten ustawowy obowiązek z zachowaniem wiążącej go tajemnicy zawodowej i jest to w aktualnym stanie prawnym nie tylko możliwe, ale stanowi warunek sine qua non świadczenia jakiejkolwiek pomocy prawnej przez członka samorządu adwokackiego.

Zwracamy Państwa uwagę na konieczność takiego uzupełniania w/w druków, ażeby ewentualna identyfikacja klienta korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej była niemożliwa.

Zastępca Sekretarza ORA w Opolu
adw. Jacek Różycki