Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji w roku 2021

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się końcem roku w najbliższym czasie w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu odbędzie się losowanie adwokatów, którzy będą chcieli świadczyć nieodpłatną pomoc prawną/ nieodpłatną mediację w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019, poz. 294. Dz.U. 2020 poz. 87).

Mając na uwadze dotychczasowe duże zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów w roku 2021 należy przypomnieć, iż w losowaniu mogą uczestniczyć adwokaci, którzy:

– nie są karani dyscyplinarnie,

– opłacają regularnie składki ubezpieczenia OC

– nie zalegają z zapłatą składki samorządowej.

Na chwilę obecną nie dysponujemy wszystkimi informacjami z poszczególnych punktów porad, gdyż
w związku ze stanem epidemicznym w kraju istnieje konieczność zapewnienia odpowiednich wymogów sanitarnych w punktach porad. Szczegółowy harmonogram porad zostanie przesłany do wszystkich adwokatów z naszej Izby jak tylko zostaną przygotowane i podpisane wszystkie porozumienia dotyczące prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na obszarze województwa opolskiego.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

 

Z poważaniem,

Koordynator ds. nieodpłatnych porad prawnych

Adw. Maria Mehl-Antochów