Sprawozdanie prof. Jerzego Paśnika z konferencji "Prawo i medycyna"

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,
Szanowni Aplikacji Adwokaccy,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i Medycyna – wybrane zagadnienia” autorstwa pana profesora Jerzego Paśnika.

Konferencja została zorganizowana w dniu 30 listopada 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Okręgową Radą Lekarską w Opolu.
Wydarzenie  zostało wpisane w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu oraz w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Sprawozdanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym „Przegląd Prawa Publicznego” nr 3 rok 2019, strona 117 – 122.

prof. Paśnik Jerzy Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo i medycyna (Opole, 30 XI 2018)

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw. Marian A. Jagielski