Sprawozdanie z działalności organów Izby Adwokackiej w Opolu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

Biuro ORA w Opolu informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku na Państwa adresy mailowe została przesłana wiadomość zawierająca materiały związane z Zgromadzeniem Izbowym, zaplanowanym na 12 września 2020 roku.
W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z odebraniem wiadomości Biuro ORA w Opolu prosi o kontakt telefoniczny.

 

Biuro ORA w Opolu