Sprawdzian aplikantów adwokackich I roku

Dodano: Kategorie: ,

Na podstawie par 20.2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej Uchwała nr 55/2011  tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium NRA z 31.01.2017 r.,

zawiadamiam, iż  ustalono termin sprawdzianu z prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokackiego , warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki zawodu, stosownie do wymogu par.19 ust 2 cyt. Regulaminu, na dzień 11.07.2019r. od godz. 9:00.

Termin poprawkowy w/w sprawdzianu został ustalony na dzień 1.08.2019r.

Zaliczenie w/w sprawdzianu jest  warunkiem dopuszczenia do kolokwium na pierwszym roku, którego termin został wyznaczony na dzień 5 listopada b.r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów 
i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów 
Izby Adwokackiej w Opolu 

Adwokat Cezary Goryszewski
Wicedziekan ORA w Opolu