Niezwykle spotkanie niezwykłych kobiet.
W piątek 31 lipca br. odbyło się spotkanie opolskich adwokatek. Były rozmowy o naszych troskach związanych z wykonywaniem zawodu w stanie epidemii, o obawach, które rodzi możliwość wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, a także o pozycji kobiet w adwokaturze.
Zrodziły się wyjątkowe plany aktywizowania adwokatek w działalność samorządową, a także realizowania pomocy pro bono na rzecz kobiet dotkniętych przemocą.
Kobiety Adwokatury mają moc!

 

Przewodnicząca Komisji do spraw Kobiet
Adwokatów  przy ORA w Opolu
adw. Magdalena Koczur-Miedziejko