Śp. adw. Hallina Dobrzyńska

Dodano: Kategorie: ,

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że w dniu 2 maja 2019r.
zmarła w Prudniku Pani Mecenas Halina Dobrzyńska.

Pani Mecenas została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 1975 roku.
Ukończyła aplikację sądową i w 1970 roku złożyła egzamin sędziowski, a następnie w okresie 1971 – 1975 odbyła aplikację adwokacką.

Zawód adwokata wykonywała w zespole Adwokackim w Prudniku, a następnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Prudniku.

Począwszy od 1992 roku Pani Mecenas aktywnie uczestniczyła w pracach samorządowych:
w latach 1992-1995, 1995-1998 – jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
w latach 1998-2001, 2001-2004 – pełniła funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu.

Pani Mecenas Halina Dobrzyńska była aktywną członkinią Zrzeszenia Prawników Polskich,
organizatorką imprez kulturalno-sportowych dla adwokatów, delegatką na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka doceniła panią Mecenas przyznając odznaczenie Adwokatura Zasłużonym,
a w roku jubileuszowym adwokatury adw. Halina Dobrzyńska uhonorowana została przez Dziekana ORA w Opolu
medalem 65-lecia Izby Adwokackiej w Opolu oraz 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 maja (sobota) o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarza Miejskiego w Prudniku.