Swój udział w programie zgłosiło 27 szkół podstawowych z województwa opolskiego i w tych szkołach adwokaci oraz studenci prawa UO wygłoszą prelekcje dla uczniów klas VII i VIII uświadamiając młodym ludziom czym jest czyn karalny, na czym polega demoralizacja i jakie konsekwencje może ponieść młodzież w związku ze swoimi negatywnymi działaniami.

Koordynatorami działań zmierzających do realizacji celów porozumienia ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu są adw. Agnieszka Staszków-Bularz oraz adw. Ewa Łukomska-Boroń.

Wspólną inicjatywę opisują również szeroko media:

DOXA FM

TVP 3 OPOLE

Nieznajomość prawa szkodzi