"Prawa i obowiązki członków rodziny - równe prawa w życiu rodzinnym"

Dodano: Kategorie: , ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

Przedstawiam informacje na temat II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym”.

Konferencja odbędzie się 10 maja 2018 r., współorganizatorami są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Opola.

Celem tegorocznej Konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli różnych środowisk zawodowych nad aktualnymi problemami prawnymi współczesnej rodziny, roli jej członków oraz ich poczucia odpowiedzialności za inne osoby tę rodzinę tworzących, z perspektywach równych praw w życiu rodzinnym.

Konferencja jest adresowana zarówno do osób naukowo zajmujących się problematyką praw rodziny, jak i praktyków, którzy w sferze zawodowej zajmują się poszukiwaniem rozwiązań problemów prawnorodzinnych powstających między członkami rodziny.

Przedmiotowa Konferencja została wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu – 6 punków.

 

Miejsce Konferencji: Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95).

Rejestracja uczestników od godz. 9:00.

 

Członkowie Izby proszeni są o zgłoszenie udziału w szkoleniu w terminie do dnia 11 kwietnia 2018r.  

zaproszenie