Podsumowanie 5.Jubileuszowego Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Dodano: Kategorie: ,

W dniach 9 – 10 kwietnia b.r. w Opolu odbyło się 5. Jubileuszowe Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME).
Współorganizatorami wydarzenia była Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Forum Prawa jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jednym z celów wydarzenia jest integracja tych dwóch obszarów. Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były „Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”. Uczestnicy drugiej edycji, zorganizowanej w Opolu w 2016, pt. „Europa Cyfrowa”, omawiali problematykę związaną z: rozporządzeniem eIDAS, informatyzacją postępowania egzekucyjnego, ochroną danych w UE, prawem e-commerce oraz prawem własności intelektualnej w świecie cyfrowym. Trzecia odsłona Forum odbyła się w Szczecinie w 2017 roku i obejmowała m.in. zagadnienia: e-konsumenta, e-zdrowia, e-wymiaru sprawiedliwości, oraz e-usług publicznych. Ostatnie FPME 2018, które z powrotem zawitało do Wrocławia, poruszyło szeroko kwestie dotyczące RODO. Począwszy od pierwszej edycji Forum Prawa Mediów Elektronicznych, uczestniczyło w nim w sumie ponad 2 tys. osób, a drugie tyle obejrzało wydarzenia konferencyjne on-line. Materiały książkowe i multimedialne dotyczące FPME cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, jako doskonałe źródło wiedzy o różnorodnych zagadnieniach na styku prawa i nowoczesnych technologii. To wszystko powoduje, że Forum Prawa Mediów Elektronicznych po 5 latach organizacji możemy nazwać najważniejszym wydarzeniem tego typu w kraju. W tym roku organizatorzy współpracowali n.im. z Miastem Opole, Samsungiem, CH Beck, PIIT czy Izbą E-Commerce.

  1. Forum Prawa Mediów Elektronicznych skoncentrowane było na zagadnieniach:

– wykorzystanie technologii BLOCKCHAIN;

– cyberbezpieczeństwo;

– prawne aspekty sztucznej inteligencji, problemy prawne wykorzystania pojazdów autonomicznych;

– RODO oraz E-PRIVACY;

  1. Forum Prawa Mediów Elektronicznych transmitowano bezpośrednio na wydziały prawa następujących uczelni: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski.

(Informacja o Konferencji wykreowana na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydarzenia.)