"Opolski przedsiębiorca w kryzysie - opieka prawna adwokata" nabór kandydatów po projektu

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo !

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce i  bardzo trudną sytuacją zdrowotną i gospodarczą w kraju, wystąpiłem do Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły z wnioskiem o udział w projekcie nazwanym „ Opolski przedsiębiorca w kryzysie- opieka prawna adwokata” (skan  poniżej).

Wniosek do Marszałka Andrzeja Buły

 

Z informacji które uzyskałem od Pana Marszałka wynika, że jest nastawiony pozytywnie do jego realizacji.

Proszę zatem o zapoznanie się z założeniami projektu i zgłaszanie swoich kandydatur do jego realizacji.

Apel swój kieruję w szczególności do koleżanek i kolegów adwokatów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, w związku z  zawieszeniem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oceniamy że projektem mogłoby zostać objętych ok. 50 adwokatów i ok. 1000 przedsiębiorców.

Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie swoich kandydatur e-mailowo do ORA Opole (adres e-mail: ora.opole@adwokatura.pl) lub telefonicznie do Pani Agnieszki Skrzypczyk ( tel. 507-606-123) do dnia 10 kwietnia 2020r.

W oparciu o zgłoszenia zostanie sporządzona lista, która będzie następnie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominam iż obecnie biuro ORA w Opolu wykonuje swoją prace zdalnie.

Z poważaniem,

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu
adw.  Marian A. Jagielski