Ochrona praw konsumentów - realizacja programu edukacyjnego wspólnie z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów

Dodano: Kategorie: ,

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Opolu wspólnie z Izbą Adwokacką w Opolu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna realizację programu edukacyjnego dotyczącego ochrony praw konsumentów  w szkołach średnich w Opolu. W dniu 15 marca w opolskim Ratuszu wspólną inicjatywę przedstawili: Dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski, Dziekan Wydziału Prawa prof. Piotr Stec oraz Miejski Rzecznik Praw Konsumentów Marek Trejda.

W ramach spotkań z młodzieżą poruszane będą kwestie związane z ochroną praw konsumentów dotyczące m.in. formy oraz sposobu zawierania umów, praw konsumenta w przypadku zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, reklamacji towarów i usług, rękojmi, gwarancji oraz ochrony danych osobowych.