NPP na rok 2020

Dodano: Kategorie: ,

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Opolu o przesłanie informacji dotyczącej gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy dokonać zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada br.
Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację punktu, w którym deklarujecie Państwo świadczenie pomocy prawnej w roku 2020 oraz oświadczenie czy posiadają Państwo uprawnienia mediatora.

 

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów w roku 2019 ORA postanowiła, że WYZNACZENIE adwokatów oraz ich zastępców na rok 2020, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach świadczenia pomocy prawnej wskazanych przez poszczególne Powiaty, odbędzie się na podstawie losowania przeprowadzonego spośród osób, które zgłosiły swoje kandydatury do ORA.

Losowanie odbędzie się w siedzibie Rady W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ w odniesieniu do poszczególnych Powiatów i obejmować będzie adwokatów ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ  na dany punkt w tym powiecie.
(kolejność losowania: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Opole, Opole Miasto, Prudnik, Strzelce Opolskie).

Adwokat który wylosował możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym ze wskazanych przez siebie punktów, nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

W losowaniu mogą uczestniczyć adwokaci którzy:

– nie są karani dyscyplinarnie,

– opłacają regularnie składki ubezpieczenia OC

– nie zalegają z zapłatą składki samorządowej

Zwracamy szczególną uwagę na zmianę dotyczącą uprawnień mediatorskich! W wielu przypadkach powiaty określiły, iż adwokaci którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną winni posiadać również uprawnienia mediatora.

Okręgowa Rada Adwokacka będzie nadzorowała prawidłowość świadczonej pomocy prawnej przez wskazanych adwokatów i W RAZIE ZAISTNIENIA WYŻEJ WSKAZANYCH OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH PO LOSOWANIU ORAZ w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian na przedstawionych do powiatów wykazach adwokatów, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

LOKALIZACJE PUNKTÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2020:

 

 1. POWIAT BRZESKI
  Punkt zlokalizowany w Brzegu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23.
  Planowane dyżury w wymiarze określonym w art.8 ust.3 i 6-7 ustawy. Na obecną chwilę nie są znane dokładne godziny porad, lecz można przypuszczać, iż będą takie jak dotychczas.
  Powiat podpisze umowę z adwokatem na każdy miesiąc roku (łącznie wylosowanych zostanie 12 adwokatów).

Zgodnie  porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

 

 1. POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Powiat podpisze umowę z 5. adwokatami na każdy dzień tygodnia. Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania: 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora, 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

Punkt zlokalizowany w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, w godzinach:

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– czwartek od godz. 14:00 do 18:00
– piątek od godz. 14:00 do 18:00

 

 1. POWIAT KLUCZBORSKI

Punkt zlokalizowany będzie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  SP. z o.o. w Wołczynie – ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania: 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora, 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

Dyżur adwokata:
– poniedziałek od godz. 14:00-do godz. 18:00
– środa (adwokat z uprawnieniami mediatora) od godz. 14:00-do godz. 18:00
– piątek (punkt obsługiwany na przemian przez adwokata i radcę prawnego) od godz. 14:00-do godz. 18:00

 

 1. POWIAT KRAPKOWICKI

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem. Zgodnie  porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Punkt zlokalizowany będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice w:

– poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00
– wtorek od godz. 14:00 do 18:00
każda pierwsza i druga środa miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

 

 1. POWIAT NAMYSŁOWSKI

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami będącymi jednocześnie mediatorami.

Punkt, w którym porad udzielać będą adwokaci, będący jednocześnie mediatorami, zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie Plac Wolności 12 a, w którym porady prawne udzielane będą w następujących dniach i godzinach:

– wtorek godz. od 10:00 do 14:00;
co druga środa godz. od 16:00 do 20:00;
– piątek godz. od 14:00 do 18:00;

 

 1. POWIAT NYSKI

Powiat oświadcza, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą adwokaci, zlokalizowany jest w  następującym miejscu i funkcjonować będzie w następujących dniach i godzinach:

– Nysa, poniedziałek, środa i piątek w godz. 11-15 , wtorek i czwartek w godz. 14-18 lokal w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19.
– Dyżur  w punkcie ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji będzie w środę w godz. 11-15.

Liczba adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, wynosi 5 (stałe dyżury tygodniowe w poszczególne dni).

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania: 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora, 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie czterech adwokatów, a z grupy nr 2 jeden.

 

 

 1. POWIAT OPOLSKI

Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, przez adwokatów wyznacza się punkt zlokalizowany w następujących miejscach:

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34 Poniedziałek      13.00 – 17.00

Środa                 13.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI, Urząd  Gminy, ul. Dworcowa 6 Wtorek                 8.00 – 12.00
PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Czwartek            12.00 – 16.00
STARE BUDKOWICE, Biblioteka Publiczna (filia), ul. Ogrodowa 3 Piątek                 11.00 – 15.00

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wyznaczonych zostanie pięciu adwokatów (jeden adwokat na każdy dzień tygodnia w jednym miejscu w ciągu całego roku).

 

Zgodnie z porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia mediatora.

 

Z uwagi na różne miejsca wykonywania nieodpłatnych porad sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– proszę przy zgłoszeniu się do powiatu opolskiego podać czy adwokat jest zainteresowany wykonywanie nieodpłatnych porad w tylko jednym poszczególnym miejscu (np. w Prószkowie) czy jest to obojętne, tj. zgadza się na udzielanie nieodpłatnych porad w każdym
z podanych miejsc,

– w przypadku wskazania tylko jednego miejsca do wykonywania nieodpłatnych porad adwokat niewylosowany w tej miejscowości nie bierze  udziału w losowaniu w innych miejscowościach w danym powiecie

 

 1. MIASTO OPOLE

Urząd Miasta Opola prosi o  wyznaczenie 5 kandydatur adwokatów przypadających na jeden punkt (na każdy dzień tygodnia).

 

Zgodnie  porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.


Punkt znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Na obecną chwilę nie są znane dokładne godziny porad, lecz można przypuszczać, iż będą takie jak dotychczas.

 1. POWIAT PRUDNICKI
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowany będzie w dwóch miejscach:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, ul. Batorego 10
dyżur adwokata: wtorek od godz. 8:00 – 12:00 oraz piątek od godz. 12:00 do 16:00

– Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10
dyżur adwokata: czwartek od godz. 10:00 do 12:00

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem. Zgodnie  porozumieniem każdy adwokat winien posiadać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

 

 

 1. POWIAT STRZELECKI

Punkt zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7).

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami zgodnie z harmonogramem.

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
– środa od godz. 14:00 do 18:00
– co drugi piątek od godz. godz. 14:00 do 18:00 rozpoczynając od dnia 03.01.2020r.

 

Zgodnie z porozumieniem jeden z adwokatów winien posiadać uprawnienia mediatora, tym samym sposób losowania będzie wyglądać następująco:

– będą dwie grupy adwokatów do losowania: 1. Adwokaci nieposiadający uprawnień mediatora, 2. Adwokaci posiadający uprawnienia mediatora

Z grupy nr 1 wylosowanych zostanie dwóch adwokatów, a z grupy nr 2 dwóch.

 

W razie pytań proszę o kontakt.

 

Z poważaniem,

Koordynator ds. nieodpłatnych porad prawnych

Adw. Maria Mehl