NPP na rok 2020 - informacje o punktach przekazane przez starostwa powiatowe

Dodano: Kategorie: ,

Szanowni Państwo,

Poniżej przestawiamy informacje przekazane przez starostwa powiatowe dotyczące lokalizacji punktów na terenie powiatów, w których adwokaci będą udzielać porad prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z warunkami przedstawionymi przez starostwa powiatowe.

1. POWIAT BRZESKI
Punkt zlokalizowany w Brzegu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23.
Planowane dyżury w wymiarze określonym w art.8 ust.3 i 6-7 ustawy.
Jeden adwokat na każdy miesiąc roku.

 

2. POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Powiat podpisze umowę z 5. adwokatami  w tym co najmniej jeden winien posiadać uprawnienia mediatora.

Punkt zlokalizowany w Bierawie, ul. Wojcka Polskiego 12, w godzinach:

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00

– wtorek od godz. 14:00 do 18:00

– środa od godz. 14:00 do 18:00

– czwartek od godz. 14:00 do 18:00

– piątek od godz. 14:00 do 18:00

 

3. POWIAT KLUCZBORSKI

Punkt zlokalizowany będzie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  SP. z o.o. w Wołczynie – ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn.

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami, co najmniej jeden winien posiadać uprawnienia mediatora.

Dyżur adwokata:
– poniedziałek od godz. 14:00-do godz. 18:00

– środa (adwokat z uprawnieniami mediatora) od godz. 14:00-do godz. 18:00

– piątek (punkt obsługiwany na przemian przez adwokata i radcę prawnego) od godz. 14:00-do godz. 18:00

 

4. POWIAT KRAPKOWICKI

Punkt zlokalizowany będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice w:

– poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00

– wtorek od godz. 14:00 do 18:00

– każda pierwsza i druga środa miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

 

5. POWIAT NAMYSŁOWSKI

Powiat Namysłowski reprezentowany przez  Zarząd Powiatu podpisze umowę z trzema adwokatami będącymi jednocześnie mediatorami.

Punkt, w którym porad udzielać będą adwokaci, będący jednocześnie mediatorami, zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie Plac Wolności 12 a, w którym porady prawne udzielane będą w następujących dniach i godzinach:

– wtorek godz. od 10:00 do 14:00;

– co druga środa godz. od 16:00 do 20:00;

– piątek godz. od 14:00 do 18:00;

 

6. POWIAT NYSKI

Powiat oświadcza, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą adwokaci, zlokalizowany jest w  następującym miejscu i funkcjonować będzie w następujących dniach i godzinach:

Nysa, poniedziałek, środa i piątek w godz. 11-15 , wtorek i czwartek w godz.

14-18 lokal w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19.

Dyżur  w Punkcie ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji będzie w środę w godz. 11-15.

Liczba adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, wynosi 5 , w tym 1 adwokat będący mediatorem. (stałe dyżury tygodniowe w poszczególne dni).

 

7. POWIAT OPOLSKI

Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, przez adwokatów wyznacza się punkt zlokalizowany w następujących miejscach:

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34 Poniedziałek      13.00 – 17.00

Środa                 13.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI, Urząd  Gminy, ul. Dworcowa 6 Wtorek                 8.00 – 12.00
PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Czwartek            12.00 – 16.00
STARE BUDKOWICE, Biblioteka Publiczna (filia), ul. Ogrodowa 3 Piątek                 11.00 – 15.00

W celu zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wyznaczonych zostanie pięciu adwokatów (jeden adwokat na każdy dzień tygodnia w ciągu całego roku).

 

8. MIASTO OPOLE

Urząd Miasta Opola proponuje wyznaczenie 5 kandydatur adwokatów przypadających na jeden punkt. Urząd do nie wskazał jeszcze lokalizacji punktu.

 

9.  POWIAT PRUDNICKI
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowany będzie w dwóch miejscach:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, ul. Batorego 10
dyżur adwokata: wtorek od godz. 8:00 – 12:00 oraz piątek od godz. 12:00 do 16:00

– Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10
dyżur adwokata: czwartek od godz. 10:00 do 12:00

 

10. POWIAT STRZELECKI

Punkt zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7).

Powiat podpisze umowę z 3. adwokatami w tym co najmniej jeden winien posiadać uprawnienia mediatora.

– poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00

– środa od godz. 14:00 do 18:00

– co drugi piątek od godz. godz. 14:00 do 18:00 rozpoczynając od dnia 03.01.2020r.

 

 Sekretariat ORA w Opolu poprosi osoby chętne do świadczenia porad o zgłaszanie swoich kandydatur.
Do wszystkich adwokatów zostanie rozesłany e-mail z podanym terminem zgłoszeń.

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie świadczeniem pomocy prawnej na terenie powiatów w roku 2019, ORA postanowiła, że WYZNACZENIE adwokatów oraz ich zastępców na rok 2020, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach świadczenia pomocy prawnej wskazanych przez poszczególne Powiaty, odbędzie się na podstawie losowania przeprowadzonego spośród osób które zgłosiły swoje kandydatury do ORA.

Losowanie odbędzie się w siedzibie Rady W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ w odniesieniu do poszczególnych Powiatów i obejmować będzie adwokatów ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ  na dany punkt w tym powiecie.(kolejność losowania: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Opole, Opole Miasto, Prudnik, Strzelce Opolskie).

Adwokat który wylosował możliwość świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym ze wskazanych przez siebie punktów, nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

W losowaniu nie będą mogli uczestniczyć adwokaci karani dyscyplinarnie, nie płacący na bieżąco składek ubezpieczenia OC lub zalegający co najmniej 6 miesięcy z zapłatą składki samorządowej.

Okręgowa Rada Adwokacka będzie nadzorowała prawidłowość świadczonej pomocy prawnej przez wskazanych adwokatów i W RAZIE ZAISTNIENIA WYŻEJ WSKAZANYCH OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH PO LOSOWANIU ORAZ w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian na przedstawionych do powiatów wykazach adwokatów którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej.

Biuro ORA Opole